torsdag 21 juni 2018

Kaktusplanteringen 2018. Invigning.
Motiv: Högre Allmänna Läroverket, mer känt som De Geergymnasiet